Arve Haukeland gir seg som Sportssjef i Øygarden FK

Styret klubben mottok Arves oppsigelse med vantro, han har vært selve bærebjelken i det sportslige apparatet i en årrekke og vi mister en ressurs det ikke blir lett å erstatte.

Arve har gjort en formidabel jobb i Nest-Sotra og den korte tiden med ØFK.

Vi i styret til ØFK holder døren åpen for en retur.

Den avtroppende sportssjefen kommenterer avgjørelsen slik.

-Etter etableringen av ØFK, opplever jeg at jeg ikke lenger har hatt mulighet til å påvirke prosesser og beslutninger som angår sport, på en måte som gjør at jeg kan ha det ansvaret det innebærer å være sportssjef på dette nivået. Ut over dette, ligger det ingen dramatikk eller konflikter av personlig karakter, rundt denne avgjørelsen. Styret i klubben er nytt og har de beste intensjoner for klubben. De fortjener å få tid på seg til å vise at de kan utvikle klubben videre, i en særdeles krevende tid. Så er det bare å håpe at næringsliv og folk i den nye storkommunen støtter opp om dette prosjektet. Ingenting vil glede meg mer enn at klubben etablerer seg i toppen av norsk fotball.

Annonse fra Obos-ligaen: