Intervju med hovedtrener Bryant Lazaro

Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle fylle skoene til avtroppende hovedtrener Steffen Landro etter forrige sesong i Nest-Sotra. Mange navn ble nevnt, men få satte vel pengene sine på signeringen av amerikaneren Bryant Lazaro. Likevel ble den nye hovedtrener hentet fra Alta IF og han har allerede satt sitt preg på et spennende ungt ØFK lag. ØFK syntes det nå er på tide å virkelig presentere hovedtrener Bryant Lazaro for alle de som gleder seg til fotballen begynner å rulle igjen. Interview in English at the end of the article.

Som en amerikaner på kun 31 år har du en imponerende og variert CV. Med fotballerfaring hovedsakelig fra Spania, Argentina og Norge, hvordan vil du beskrive din fotballfilosofi?

- Jeg ser fotball veldig klart. Spillerne må angripe og forsvare sammen. Keeperen er den første angriperen, og spissen er den første forsvareren.

- Det er viktig at laget er klar for enhver situasjon, og kan tilpasse seg til forskjellige utfordringer gjennom kampen.


Hvordan vil ditt engasjement vises på banen når ØFK starter sesongen?

- Spillerne har helt klart hovedrollen når kampene skal spilles. Det er de som setter preg på kampene. Min jobb er å organisere og motivere spillerne på en måte som supporterne kan identifisere med og være stolt av. Vær klar for energisk fotball.


Nesten hele troppen har blitt fornyet denne sesongen, føler du at du har gjort de rette signeringene? Og hvor sterk er nåværende spillergruppe?

- Først og fremst synes jeg at sportssjef Arve Haukeland har vært den viktigste personen i denne prosessen, og har etter min mening gjort en fantastisk jobb. Dette er et overgangsår med mange endringer. Vi har satt sammen et ungt lag som vi tror kan bidra resultatmessig, samt spille underholdende fotball.


Hvilke forandringer var viktige for deg etter at du tok over som Steffen Landros etterfølger, og hvilke kvaliteter fra fjoråret ønsker du å bygge videre på?

- Steffen er en trener jeg respekterer, og etter å ha lært han å kjenne tror jeg han blir å se i Eliteserien i nærmeste fremtid. Hans resultater i vår klubb snakker for seg selv. Hver trener/spiller er forskjellig, og det er med på å gjøre fotball mer interessant. Samholdet og stå-på-viljen skal vi ta med oss videre fra Nest-Sotra. Denne sesongen vil vi se et lag som er mer aggressiv i motstanderens banehalvdel, samtidig som vi evner å forsvare langt fra eget mål.

 

2
Sigurd Rushfeldt hentet Bryant til TIL og Norge i 2018

 

Du har vært hovedtrener for Alta IF og Tromsø IL sitt reservelag før du kom til Øygarden FK. Hvilke positive erfaringer tar du med deg fra nord, og hva synes du generelt om måten fotball spilles i Norge?

- Etter å ha vært i Norge noen år synes jeg de norske spillerne har et veldig godt teknisk nivå, bedre enn hva noen av de har blitt fortalt. Kombinert med god fysikk gir dette et ubegrenset potensial. Både TIL og Alta IF gjorde stort inntrykk på meg, både personlig og profesjonelt. Talentfulle spillere og trenere, samt et stort engasjement fra supporterne. Det var svært lærerikt, og jeg vil alltid være takknemlig ovenfor Sigurd Rushfeldt og Rune Berger for muligheten.


Hvordan endte du opp som profesjonell fotballtrener i Norge?

- Jeg har samarbeidet med Norsk Toppfotball og Espen Olafsen mens jeg var trener i Levante UD og Sevilla FC sine akademier ved å presentere spansk fotballmetodologi til norske leder i La Manga. Jeg var også vert for Thomas Berntsen og Geir bakke fra Sarpsborg 08 i Levante og Sevilla, og de inviterte meg til deres klubb hvor jeg presenterte spansk fotballmetodologi for trenerne der.

 

Bryant introduserte S08 ledere til Sevilla FC og hovedtrener Jorge Sampaoli i 2017
Bryant introduserte S08 ledere til Sevilla FC og hovedtrener Jorge Sampaoli i 2017

 

Som en ung og ambisiøs trener, hva er dine kortsiktige og langsiktige mål?

- Sammen med Øygarden ønsker jeg å etablere klubben i førstedivisjon, samtidig som vi utvikler spillere som kan forbedre sine ferdigheter og eventuelt ta steget videre til større klubber i Norge og Europa.

- Langsiktig er målet å jobbe på høyest mulig nivå i Europa.


Dersom du kun skulle sette ett realistisk mål for Ågotnes stadium i år, hva ville det vært?

- Å være det OBOS-laget som skårer flest mål på hjemmebane.


NestSotra var, og ØFK er en typisk «annerledesklubb», som Ranheim og muligens Sarpsborg 08 har vært før oss. Hva har du lært om hvordan ØFK jobber?

- Jeg har lært hvor viktig det er å engasjere hele kommunen når man skal starte en klubb som representerer et stort geografisk område. For oss er det viktig å satse på lokale spillere, som bidrar til sterk lokal identitet. Klubbens kjerneverdier, ydmykhet og stå-på-vilje, er noe jeg identifiserer med.


Hva er dine kvaliteter som trener og person?

- For meg er det viktig å være ærlig med spillerne, og i tillegg kontinuerlig utfordre dem. Få spillerne ut av komfortsonen.

- Jeg har bodd i mange ulike land, og jobbet i ulike klubber. Dette har gitt meg erfaringer som jeg deler med spillerne.

Kaptein Bjarte Haugsdal er en viktig rollemodell for Bryants spillere
Kaptein Bjarte Haugsdal er en viktig rollemodell for Bryants spillere

 

Hvilken erfaring har du med fotball og annen idrett?

- Da jeg vokste opp spilte jeg fotball, basketball, rugby og tennis. I tillegg har jeg alltid likt å stå på ski. Fotball var alltid min favoritt og prioritering, noe som førte meg til argentinske Estudiantes de La Platas reservelag i 2007. Etter dette begynte jeg å studere fotball, samtidig som jeg spilte fotball for gøy.


Fortell supporterne noe om deg selv som vil overraske.

- Jeg har 8 brødre og søstre, så jeg har spilt på et 11-er lag siden jeg ble født.


Har du en beskjed til fansen?

- Jeg er klar over mitt ansvar og tilliten jeg har fått som hovedtrener i klubben. Dette setter jeg stor pris på. Jeg kan garantere at jeg vil jobbe dag og natt for at dette laget skal gjøre dere stolte. Heia Øygarden!


Interview: Thomas Sekkingstad / ØFK
Foto: Helge Skodvin


- - - 

 

Interview with Head Coach Bryant Lazaro in English. 

 

As an American at the young age of 31, you have an impressive and diverse CV.  With experience primarily from Spain, Argentina and now Norway, how would you describe your football philosophy?

- I see football very clearly, the 11 players on the field must attack and defend together. The goalkeeper is the first attacker and the striker is the first defender.

- It is important the team is ready for every situation and can adapt to the different challenges presented throughout a match.


How will the supporters see your involvement when ØFK begins playing football matches?

- I believe the players are the protagonists. They are the ones that make the game what it is. My job will be to organize and motivate them in a manner which our fans identify with and are proud of.  Expect an energetic side.


With almost an entirely new squad in ØFK this season, do you feel you have signed the right players and how strong do you think your current squad is?

- Firstly, I think Arve Haukeland has been the most important person in this process and has done an excellent job during a challenging time. It is a transition year with many changes.  We have put together a young squad that we believe can deliver results and play entertaining football.


What was important to change when taking over from former Head Coach Steffen Landro and what qualities in the Club do you wish to preserve and build on?

- Steffen is a coach I respect and after getting to know him, I think he will be working in Eliteserien in coming years.  His legacy in this Club speaks for itself.  Every trainer/player is different and that’s what makes football interesting.  The unity and work ethic will be preserved from Nest-Sotra.  This season we will see a team that is more aggressive in the opponents half and capable of defending far from its own goal.


You have been the Head Coach of Alta IF & Tromsø IL reserves before joining Øygarden FK. What positives do you take from those experiences and the way football is being played in Norway?

- I always tell people that Norwegian players have a very good technical level, despite what some of them have been told.  If you combine that with their athleticism, the potential is limitless. 

- TIL and Alta IF left a big impression on me both personally and professionally. Talented players, trainers, and a strong football passion from people.  It was a unique learning experience and I will always be grateful to Sigurd Rushfeldt and Rune Berger for the opportunity.


For those who don’t know, how did you end up coaching professionally in Norway?  

- I collaborated with Norsk Toppfotball and Espen Olafsen when I was coaching in Levante UD and Sevilla FC Academy teams by presenting Spanish methodologies to Norwegian leaders in La Manga.  I also hosted Thomas Berntsen and Geir Bakke from Sarpsborg 08 in Sevilla and they kindly invited me to their Club to run a coaching clinic and learn from them.

- This led to an interview with Sigurd Rushfeldt in TIL.


As a young and ambitious Head Coach, what are your short and long term goals?

- In Øygarden, I want to establish the Club in 1st division, while developing players who can perform well on the field and eventually be sold to bigger Clubs in Scandinavia/Europe.

- Long term, my intention is to work at the highest level possible in Europe.


If you could reach one realistic goal on Ågotnes Stadium this year, what would that be?

- To be the highest scoring home team in the league.


Nest-Sotra was, and ØFK is, a typical “annerledesklubb”, as Ranheim and perhaps Sarpsborg 08 has been before. What have you learned about how ØFK works?

- I’ve learned how important uniting the municipalities is as we build this Club. There will be an emphasis on local players to strengthen our identity. The values of humility and hard work make this Club special, and I completely identify with them. 

What are your qualities as a coach and a person?

- I think its important to be honest with the players and constantly challenge them to get out of their comfort zone.

- I have lived in many countries and worked in different Clubs, and often draw on cultural experiences to share life lessons with my players. We have a relationship where we learn from each other.

What is your experience playing football and other sports?

- I grew up playing football, basketball, rugby, skiing and tennis. Football was always my favourite and that led to me playing in the reserve team of Estudiantes de La Plata in Argentina in 2007. From there I began to study the game while playing for fun and I haven’t looked back. 


What would the supporters be surprised to know about you?

- I have 8 brothers and sisters. So, I have been playing within a team of 11 since I was born.


Do you have a message for the fans?

- I am aware of the responsibility and trust everyone in the community has shown me. I can guarantee I will work day and night for this team to make you proud. Heia Øygarden!

Interview: Thomas Sekkingstad / ØFK
Feature foto: Helge Skodvin

Annonse fra Obos-ligaen: