Styreleder sitt innlegg i vestnytt

Øygarden FK - Samarbeid og Planer

Basert på at Øygarden FK i senere tid beskrives kun som en elite- og toppsatsingsklubb, så føler vi et behov for å nyansere dette bildet. Øygarden FK er en del av et samarbeid mellom sju andre idrettslag i vår nye storkommune. Et samarbeid som representerer breddeidrett og mangfold, og samtidig har et mål om å tilrettelegge for en elite/toppfotballklubb i kommunen. Samarbeidet representerer totalt 8 idrettslag, 122 lag for gutter/jenter og med totalt godt over 2000 medlemmer.
Samarbeidsklubbene er Telavåg, Sund, Skogsvåg, Skjergard, Nest-Sotra, Nordre Fjell, Sartor FK og Øygarden FK.
Øygarden FK er en nystartet klubb med store ambisjoner.


Øygarden FK sin visjon er:
• ØFK skal være en toppsatsing innen fotball i regionen med de beste utviklingsmuligheter for lokale spillere

Øygarden FK sine mål er:
• ØFK skal være et fyrtårn innen fotball i regionen med et lag i eliteserien
• Vi skal jobbe for tilstrekkelig kvalifisert trenings- og kampareal
• Vi skal kontinuerlig jobbe for å utvikle samarbeidet med og mellom klubbene i regionen
• Vi skal profesjonalisere vår organisasjon i tråd med kriteriene for
«Kvalitetsklubb» og «Akademiklassifisering»
For å nå disse målene er vi 100 prosent avhengige av godt samarbeid med andre klubber og næringslivet. Dette er noe vi har uttrykt og ønsket i hele prosessen og fortsatt ønsker. Samarbeidsklubbene har også uttrykt dette gjennom å formalisere
felles målsetting:
• Klubbene er enige om å samarbeide for å sikre at kommunens fotballspillere på alle nivå gis mulighet for best mulig utvikling ut fra individuelle forutsetninger og interesser
Det å ha «tilstrekkelig kvalifisert trenings- og kampareal» er også en forutsetning for å lykkes uansett nivå. Pr. i dag har ikke Øygarden FK dette. Vi får f.eks. ikke trent på den banen vi skal spille kamper og det har vist seg at vi til tider heller ikke får spille kamper på Ågotnes. Vi har ikke et klubbhus, lokaler for våre frivillige/ansatte, ei eller et samlingspunkt for de som bare vil stikke innom for å slå av en prat og informere treneren om laguttaket til neste kamp eller drikke en kopp kaffe med oss. Da er det vanskelig å levere på våre målsettinger, bygge identitet, tilhørighet, stolthet og samhold.
Derfor er det viktig å informere om våre planer. Arealene på Bildøy vurderer vi som godt egnet til å realisere nevnte planer sammen med de som vil ha samarbeid. Vi har lært gjennom de snart to årene det har gått siden vi startet samtalene om mulig samarbeid at dette kan være en modell for både å utvikle/forsterke klubbene hver for seg med sin egen kultur, identitet og stolthet og samtidig ha noe felles å samles om.
Vi har også lært at det å prate sammen rundt felles utfordringer bringer oss fortere til løsningene. Våre barn og ungdommer fortjener det.

Sammen blir vi sterkere!

Marianne Bjorøy, for styret i Øygarden FK

Annonse: